Tiến độ khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, Saigon tháng 3/2024. Các tòa tháp: SEA, Cove, Lagoon đã hoàn thiện xây dựng kết cấu phần thân, ốp kính mặt ngoài; Tòa tháp văn phòng – TTTM Marina Central Tower đã hoàn thiện 98%, bắt đầu thi công vườn treo trên không, hứa hẹn khi hoàn thiện sẽ là điểm nhấn khác biệt tòa nhà, kiến tạo biểu tượng mới ven sông Sài Gòn.

Hình ảnh tiến độ:

Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Cập nhật toàn bộ iến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1: Grand Marina Tower, tòa Cove, Sea, Lagoon
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Tiến độ dự án Grand Marina Saigon Quận 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1

Khám phá trong căn hộ hàng hiệu Grand Marina:

Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Khám phá Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1
Căn hộ hàng hiệu Marriott Residences Grand Marina Saigon Quân 1

 

Thông tin dự án Marriott Grand Marina,Saigon – Khu căn hộ hàng hiệu lớn nhất Thế giới:

 

Grand Marina Saigon

hẹn tư vấn & đăng ký nhà mẫu

Hotline: 08.994 88188