Khai trương Lễ Hội Nhạc Nước tại The Global City quận 2 – Lớn Nhất Đông Nam Á

Không cần phải đến Singapore hay Dubai, ngay tại Khu đô thị The Global City [...]